grip in de klas

Team Grip is ook inzetbaar op scholen in een klas. Tijdens deze trajecten maken wij gebruik van de expertise die Team Grip bezit om in te zetten in groepen, zowel op de basisschool als op het Voortgezet Onderwijs.

“Een bijdrage leveren en betekenisvol kunnen zijn voor een ander.”

Wanneer we het over de middenbouw en bovenbouw van de basisschool hebben zullen we veelal onderdelen uit het Rots en Water programma inzetten om de sociaal-emotionele weerbaarheid van kinderen te vergroten, de groepscohesie te versterken, grenzen leren aangeven, en vele andere doelen die scholen nastreven.

Binnen het Voortgezet Onderwijs maken we een combinatie van Rots&Water en Boksend Opvoeden. Deze programma’s zijn beide gericht op een psycho-fysieke methodiek waardoor jongeren lichaamsgericht met elkaar aan de slag gaan en daarmee een groter doel bereiken wanneer het gaat om de sociaal-emotionele weerbaarheid. Boksend Opvoeden is hierin een waardevolle aanvulling als het gaat om de belevingswereld van jongeren.

Dit zijn geen vaststaande programma’s die wij draaien. Per school en per klas bekijken we samen met de school, mentor of groepsleerkracht wat de wensen zijn en daarop schrijven wij het programma. Datzelfde geldt ook voor het inzetten van de hierboven genoemde programma’s, dit is een richtlijn maar staat niet vast.

Mocht je benieuwd zijn naar de mogelijkheden voor jouw school, klas of organisatie neem dan gerust contact met ons op.

Rots en water groep 5 - 8

Tijdens de Rots en Water trainingen zijn we aan het werk om de communicatieve en sociale vaardigheden te vergroten.

Meer lezen

GRIP IN DE KLAS

Tijdens dit traject maken wij gebruik van de expertise die Team Grip bezit om in te zetten in groepen, zowel op de basisschool als op het Voortgezet Onderwijs.

Meer lezen

TIENERMEIDEN

Dezelfde uitgangswaarden als de Rots en Water training. Echter weet iedereen dat meisjes verschillen van jongens en daar richt deze training zich op.

Meer lezen

GRIP OP JE EXAMENS

Ben jij je al aan het voorbereiden op de examens? Loopt de spanning van binnen op als je eraan denkt? Dan is deze training iets voor jou!

Meer lezen